Ubezpieczenie obowiązkowe OC dla rolnika

Ubezpieczenie to pokrywa wszelkie szkody osób trzecich wynikłych z podstawy prowadzenia działalności rolniczej. Obejmuje również OC komunikacyjne pojazdów wolnobieżnych nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pojazdu mechanicznych.