Ubezpieczenia od kosztów leczenia i NWW za granicą

Pełny zakres ochrony na wypadek nagłego zachorowania bądź nieszczęśliwego wypadku za granicą. Pokrywa koszty  związane m.in. z pobytem w szpitalu, zabiegami medycznymi ,zakupem lekarstw i transportem do ośrodka zdrowia oraz powrotu ubezpieczonego do kraju.